Lewis takes off his shirt

Owen Pallett: Lewis Takes Off His Shirt [via jockohomo tumblr]

Link | 12. 03.2010 |